Epimetej značenje

Epimetej→ prirodni sateliti planeta