Epaminonda značenje

Epaminonda (o. ← 420. do ← 362), tebanski vojskovođa; poginuo kraj Mantineje u bitki protiv Spartanaca; njegovom smrću prestala prevlast Tebe.