Eolski otoci značenje

Eolski otoci, skupina vulkanskih otoka u Tirenskome moru; → Liparski otoci.