Enterprise značenje

Enterprise, ekspedicija SAD koja je 1883–86. na istoimenome brodu oplovila Zemlju radi oceanografskih i meteoroloških istraživanja.