enklitika značenje

enklitika (grč.), naslonjenica, riječ koja u rečenici nema vlastita naglaska, nego se izgovara zajedno s prethodnom riječi tvoreći s njom izgovornu cjelinu (reci mu, vrati se).