energija značenje

energija (grč.). 1. Djelotvorna sila, životna aktivnost, odlučnost, odrješitost. 2. fiz sposobnost nekoga sustava da obavlja rad; oblici e.: mehanička, toplinska, električna, kemijska, nuklearna i dr. Oblici mehaničke e. su potencijalna i kinetička e. U zatvorenom sustavu e. je stalna; može joj se mijenjati samo oblik. SI jedinica energije je džul (J); izvedene jedinice su npr. kilovatsat (kWh = 3,6 MJ) i elektronvolt (eV = 1,602 · 10–19 J).