endoderm značenje

endoderm (entoderm; grč.), zool unutarnji zametni listić gastrule višestaničnih životinja, iz kojega se razvija epitel probavnih i dišnih organa, plivaći mjehur riba te žlijezde s unutarnjim lučenjem.