Empson značenje

Empson, William (1906–84), engl. pjesnik i knjiž. teoretičar. Poezija mu je eruditska i kompleksna; isprva pobornik »nove kritike«, potom naglašuje važnost biografije u knjiž. interpretaciji (Koristeći biografiju).