Emmanuel značenje

Emmanuel, Maurice (1862–1938), franc. muzikolog i skladatelj. Proučavao ant. i staru franc. glazbu; u vlastite skladbe unosio elemente franc. folklora. Opera Okovani Prometej; solo popijevke.