Emilia-Romagna značenje

Emilia-Romagna, regija u SJ Italiji; 22 127 km2, 3 960 549 st. Poljoprivreda; automobilska, keramička ind. Ležišta naftnoga plina. Turizam. Upravno središte Bologna.