emfizem značenje

emfizem (grč.: napuhanost), med 1. plućni e., pluća napuhana povećanom količinom zraka; primaran, ili pak posljedica patoloških promjena u toraksu (bronhitis); poseban oblik je starački e. (bačvasti toraks); 2. potkožni e. stvara se kod plinske gangrene.