emajl značenje

emajl (franc.), tekuća staklasta masa, prozirna ili obojena, kojom se pod visokom temp. prevlače predmeti od kovine, keramike, stakla radi zaštite i ukrašavanja. Najstarija je tehnika kloazoniranoga e.: na podlozi se tankim žicama ispletu pregrade u koje se stavlja masa od e. (Bizant). Od 17. st. upotrebljava se tehnika slikanoga e.: na jednobojnoj podlozi slika se bojama od kovinskih oksida, koje se pri zagrijavanju stapaju s podlogom.