elucija značenje

elucija (eluiranje; lat.), kem otapanje tvari adsorbiranih na čvrstim sredstvima, npr. kod kromatografije.