Eliade značenje

Eliade, Mircea (1907–86), rum. povjesničar i pisac; sveuč. prof. povijesti religija u Chicagu. Bengalska noć; Huligani; Taj mit vječnog povratka; Traktat o povijesti religija; Povijest vjerovanja i religioznih ideja.