element značenje

element (lat.). 1. Počelo; sastavni dio cjeline. 2. fiz i mat podatak, vrijednost, veličina potrebna za neki račun ili prikaz procesa. 3. tehn elementi strojeva, dijelovi koji se u različitim kombinacijama nalaze u svakom stroju, npr. zakovice, vijci i matice, zupčanici. 4. kem skup svih atoma s istim nabojem jezgre; atome nekoga e. određuje naboj jezgre (broj protona) odn. atomski ili redni broj e.; danas je poznato 109 e. (→ periodni sustav elemenata) i više stotina → elementarnih tvari; e. od atomskoga broja 1 do 103 imaju trivijalne nazive i simbole koji potječu od međunarodnoga odn. lat. naziva, dok su za e. od 104 do 109 predloženi sistematski nazivi. Najveći dio e. su metali, ostali su polumetali, nemetali i plemeniti plinovi; na sobnoj temperaturi najveći broj e. su čvrsti, nekoliko je plinovitih, a tekući su samo brom i živa; e. s at. br. većim od 92 dobiveni su umjetnim putem. 5. Prirodna sila, nevrijeme.