elektroterapija značenje

elektroterapija (grč.), primjena el. struje za liječenje; gl. vrste: galvanizacija, faradizacija, dijatermija, elektrošok (u psihijatriji).