elektronski top značenje

elektronski top, uređaj za proizvodnju snopa elektrona, npr. u elektronskom mikroskopu. Sastoji se od sloga elektroda koje daju uzak mlaz elektrona jednolične brzine.