elektronski mikroskop značenje

elektronski mikroskop, mikroskop u kojemu se za povećavanje, umjesto svjetlosti i optičkih leća, upotrebljavaju elektroni u vakuumu i elektronske leće. Snop elektrona proizvodi se tzv. elektronskim topom, a slika se čini vidljivom s pomoću fluorescirajućega zaslona ili fotografijom. Postiže povećanja od mil. i više puta.