elektronska cijev značenje

elektronska cijev ili elektronka, evakuirana ili plinom punjena cijev s nekoliko elektroda, u kojoj se na neki način primjenjuje struja elektrona oslobođenih iz užarene katode; naziva se prema broju elektroda: dioda, trioda, pentoda i dr. Elektronske cijevi su većinom zamijenili poluvodički elektronički elementi. Posebne e. c. su rendgenska cijev, TV cijevi za snimanje te katodna cijev (kineskop).