elektroničko novinstvo značenje

elektroničko novinstvo, prvotno izraz za novinarstvo u elektron. medijima (radio, TV), te rad u različitim oblicima interaktivnih medija (Internet).