elektron značenje

elektron (grč. preko engl.), stabilna elementarna čestica iz skupine leptona, mase mirovanja oko 9,109 · 10–31 kg (1836-i dio mase protona), negativnoga elementarnog naboja od oko 1,602 · 10–19 C. E. je redoviti sastojak atoma raspoređen u atomskom omotaču. Slobodni e. u tvarima uzrok su električnim pojavama. Elementarnu česticu iste mase a suprotna naboja zovemo pozitronom.