elektromiografija značenje

elektromiografija (grč.) (EMG), bilježenje na osciloskopu el. aktivnosti (akcijskih potencijala) mišića uvođenjem elektroda u mišićna vlakna; važna u dijagnostici mišićnih i živčanih bolesti.