električni značenje

električni (Davyjev) luk, postojano el. pražnjenje između odvojenih elektroda uz pojavu svjetla i razvijanje visokih temperatura (5000–10 000 °C), pri čemu struju prenose pare od materijala elektroda i ionizirani plin (zrak).