električni stroj značenje

električni stroj, stroj koji pretvara mehan. energiju u električnu (el. generator) ili obrnuto (elektromotor), ili neka njihova kombinacija (npr. rotacijski el. pretvarač). E. s. dijele se na izmjenične i istosmjerne. Rotori izmjeničnih e. s. okreću se sinkrono ili asinkrono okretnom polju (sinkroni, odn. asinkroni strojevi).