električni krug značenje

električni krug, razmještaj međusobno spojenih vodiča koji omogućuje da kroz njih teče el. struja, ob. s uključenim izvorima el. energije (npr. baterijama, generatorima), trošilima i napravama za mjerenje i regulaciju (npr. otpora, napona, jakosti struje).