električna snaga značenje

električna snaga, snaga el. struje, umnožak el. napona U i jakosti struje I. Zbog vremenskoga pomaka između izmjeničnih napona i struje za fazni kut φ iskoristiv je samo dio, tzv. djelatna e. s., U · I cos φ, gdje je cos φ tzv. faktor snage; preostali je dio jalova e. s., U · I sin φ; SI jedinica e. s. je vat (W); za ukupnu (tzv. prividnu) e. s. jedinica je voltamper (VA = W), a za jalovu e. s. var = W.