električna peć značenje

električna peć, aparat za grijanje u kojem el. struja žari neki otpornik (npr. žicu od krom-niklova čelika), taj pak zrači toplinu (otporska e. p., pretežito za grijanje prostorija), ili u kojem ona grije i tali neki metal u obliku el. luka ili pošto se u njemu inducira el. luk (elektrolučna p., odn. indukcijska e. p., za elektrometalurgiju; dosežu temperature do 3000 °C).