elektricitet značenje

elektricitet (grč. preko lat.), svojstvo materije koje potječe od viška pozitivnih ili negativnih el. naboja. Kad se el. naboji međusobno razdvoje dolazi do pojave el. sila, el. polja, el. napona; ako se el. nabijene čestice mogu gibati poteći će el. struja, ako je el. struja promjenjiva doći će do elektromagnetskih pojava itd.