elektrana značenje

elektrana (grč.), postrojenje za proizvodnju el. energije; prema energetskom izvoru: hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane i dr.