Elbrus značenje

Elbrus, ugasli vulkan i najviši vrhunac Kavkaza (5642 m) JZ Rusija; dijelom pod ledenjacima. Alpinizam, turizam.