El Shatt značenje

El Shatt, naselje na Sinaju, nedaleko od Sueskoga kanala, Egipat. Za II. svj. r. veliki izbjeglički logor u kojemu su umrli i mnogi Hrvati, napose iz Dalmacije.