ekvivalent značenje

ekvivalent (lat.), stvar, pojam, čin iste praktične vrijednosti, veličina po vrijednosti jednaka kojoj drugoj veličini; mehanički e. topline, mehan. energija koja odgovara količini topline od 1 cal, iznosi 4,186 J/cal; električni toplinski e., toplina jednaka el. energiji od 1 VAsek, iznosi 0,239 cal.