Ekumensko vijeće crkava značenje

Ekumensko vijeće crkava (svjetski savez crkava), udruga kršć. crkava radi njihova zbližavanja; utemeljena je 1948. u Amsterdamu, sjedište u Ženevi. Katolička crkva nije članica, ali u njemu sudjeluje od 1965.