Ekumenski patrijarhat značenje

Ekumenski patrijarhat, 1. počasni naziv za Carigradski patrijarhat, koji ima simbolično prvenstvo među ostalim pravoslavnim patrijarhatima; 2. (ekumenski patrijarh), počasni naslov carigradskoga patrijarha.