ektogeneza značenje

ektogeneza (grč.), teorija L. Platea po kojoj evoluciju živih bića pokreću isključivo vanjski faktori. supr autogeneza.