eksudativna dijateza značenje

eksudativna dijateza (lat.+grč.), konstitucijska anomalija, sklonost dojenčadi i male djece (rijetko odraslih) da na podražaje reagiraju eksudacijom na koži i sluznicama: mliječna krastica, tjemenica, intertrigo, strofulus, vlažni egzem, bronhalni katar, konjunktivitis i dr.