ekstrapolacija značenje

ekstrapolacija (novolat.). 1. Proširivanje zakonske odredbe utvrđene u jednom užem području na širu, još neispitanu domenu. 2. mat određivanje vrijednosti iz nekoga nepoznatoga područja s pomoću onih iz poznatoga, uz pretpostavku da zakonitosti utvrđene u poznatom vrijede i u nepoznatom području (→ interpolacija).