ekstrakcija značenje

ekstrakcija (lat.). 1. Crpljenje; izvlačenje, vađenje (npr. u medicini e. zuba, e. djeteta kod porođaja). 2. U matematici, vađenje korijena. 3. kem laboratorijski ili ind. postupak izdvajanja topljivih sastojaka iz neke smjese (sirovine) s pomoću prikladnih otapala, različitim postupcima (izmućkavanje, izluživanje, maceracija, perkolacija, digestija). Ekstrakcijom se dobivaju mnogi proizvodi (ekstrakti) od biljnih sirovina (ekstrakt kave, treslovine, šećer, ulja, alkaloidi i dr.).