ekspiracija značenje

ekspiracija (lat.). 1. Ispuštanje zraka iz pluća, izdisaj, izdisanje; izdahnuće, smrt. 2. pravo dospjelost.