ekskavator značenje

ekskavator (lat.). 1. Jaružalo koje se giba na gusjenicama ili tračnicama. 2. med instrument za istrugivanje šupljina.