eksa- značenje

eksa- (znak E), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 1018.