ekonomske doktrine značenje

ekonomske doktrine, naučavanja o ekon. oblicima i uvjetima reprodukcije života ljudi i njihovih pov. zajednica; o uvjetima i načinima proizvodnje, raspodjele i potrošnje dobara, o ulozi novca, radne snage, tehnike i tehnologije u procesu ekon. reprodukcije. Među e. d. idu npr. fiziokratska, merkantilistička, klasična polit. ekonomija, marksistička polit. ekonomija i dr.