ekonomizam značenje

ekonomizam, polit. struja u okviru socijaldemokracije, posebice ruske, po kojoj je osnovna zadaća radničke klase samo ekon. borba (za poboljšanje nadnica, uvjeta rada i dr.).