ekonomika značenje

ekonomika (grč.). 1. Ukupnost ekon. pojava i ustanova u određenoj državi, zajednici, društvu. 2. Naziv za neke grane ekon. znanosti.