ekonomija značenje

ekonomija (grč.). 1. Gospodarstvo; razumna uporaba novca ili kakva drugoga sredstva radi postignuća najveće koristi uz najmanju žrtvu. 2. Poljoprivr. imanje. 3. Upravljanje kućom; red u kući. 4. Štedljivost; razumno iskorištavanje dobara. 5. Gospodarsko stanje ili gospodarska djelatnost. 6. Znanost koja proučava ekon. djelatnosti uopće ili zasebne gospodarske oblasti, poduzeća i sl. 7. lingv jezična e., sinteza dviju suprotstavljenih, kontradiktornih sila koje u jeziku neprestano dovode do konflikata: komunikacijske potrebe na jednoj strani i inercija na drugoj; da bi jezici mogli funkcionirati, između tih se dviju sila mora stalno iznova tražiti ravnoteža.