ekološki standard značenje

ekološki standard, numerička vrijednost (ob. za koncentraciju neke tvari ili vrste) koja se radi očuvanja kvalitete okoliša ne smije prijeći. Propisani standardi imaju zakonsku snagu.