ekološka stabilnost značenje

ekološka stabilnost, otpornost ekosustava prema promjeni broja i učestalosti vrsta pod vanjskim utjecajem.