ekološka katastrofa značenje

ekološka katastrofa, nagli poremećaj ekosustava uzrokovan ljudskim (npr. izlijevanje nafte) ili prirodnim djelovanjem (npr. erupcija vulkana), koji uzrokuje ekološku štetu.