ekološka izolacija značenje

ekološka izolacija, prilagodba pojedinih skupina istovrsnih organizama unutar istoga geografskog područja – na različito stanište ili na promjene načina njihova života.