ekohistorija značenje

ekohistorija (ekopovijest, engl. environmental history: povijest prirodnoga okoliša), proučavanje prošlih ekosustava te povijest međudjelovanja čovjeka i prirode.